szkoła

Idź do spisu treści

Menu główne

 

       Powstała z inicjatywy członków stowarzyszenia „Asociacion  Polacos”
Inicjując zajęcia chceliśmy stworzyć dzieciom z rodzin polonijnych możliwość poznania języka polskiego oraz historii.
   Uważamy ,że jest to bardzo ważne aby budować tożsamość polską oraz rozbudzać w dzieciach patriotyzm.
Sądzimy również ,że wiedza , którą przekażemy na zajęciach  przyczyni się do wzbudzenia ciekawości i chęci poznania
w przyszłości Polski .


Naszym głównym celem jest:
Integracja środowiska polonijnego.

Zajęcia odbywają się w każdą
sobotę .

Prowadzone są dla dzieci młodszych  w formie zabawy: nauka piosenek, pląsy, gry edukacyjne dostosowane do wieku, zajęcia plastyczne, czytanie bajek.
Od godziny 17.
00 do 18.30.

 Dla dzieci starszych od  godziny 18.30 do 20.00.
Nauka pisania, czytania ze zrozumieniem, kojarzenia faktów historycznych, rozpoznawania symboli narodowych, zajęcia plastyczne i techniczne.

Posiadamy zaplecze dydaktyczne w formie:

- sprzętu audiowizualnego,
- sali do zajęć,    
- podręcznej biblioteczki,
- tablicy interaktywnej,
- materiałów szkolnych,
- kadry z wykształceniem polonistycznym i socjologicznym.Chcemy go osiagnąć poprzez :

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli narodowych,
- upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, walorów
 przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych,
- kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur.

informacje praktyczne:

Opłata miesięczna - 5 euro od rodziny. Od września do czerwca, w trakcie trwania roku szkolnego.

 
 
 Adresem szkoły:

Avinguda del Canal,
Edifici Sant Jordi,
s/n, 2 pietro, sala nr.3
25230 Mollerussa
Lleida


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego